Trân Châu Ngọc Trai

45,000 

Tên la tinh: Micranthemum ‘Monte Carlo’

Xuất xứ:  Có nguồn gốc từ Argentina

Ánh sáng: Trung bình

Nhiệt độ: 24-30 °C

Dinh dưỡng: Trung bình/Cao

Co2: nhiều

Danh mục:
0985 577 522